Djuren

Hur vi arbetar

Djuren på lyckoklövern tränas belöningsbaserat. Med detta menas att dom alltid har frihet att säga ja och nej till att delta. När ett djur spenderar tid med dig, och du med den, så kan du vara säker på att den valt det. 

Våran upplevelse av att använda djur i rehabiliterande syfte, som själva får välja att delta och inte används som ett redskap utan sitt medgivande, är att det erbjuder ett helt annat samspel och det sänder signaler till dig som kan vara värdefulla att applicera i ditt eget liv.

När man sätter högt värde på att lyssna till djurets vilja, att inte begära något av det, tror vi att det väcker något i oss som sår ett frö där vi börjar lyssna mer på oss själva, vad vi vill och inte, utan att bedöma det. Att öva på att acceptera och respektera sig själv och sina känslor genom att tänka i dessa banor med djuren. Och sedan finna styrkan att följa det!