Kontaktinformation

Ida Einebrant (Hälsovägledare och Stresspedagog på JordNära) 0760 35 86 35
Karolina Einarsdotter (Stall lyckoklövern, etolog och djurägare) www.lyckoklovern.com